Hotline: 0907.686.889
info@congnghehoanglong.com

Hỗ trợ trực tuyến

Jun 14

Giảm mạnh tình trạng sứt mẻ viên khi sử dụng máy cấp chuyển viên nén piFLOW®t với bẫy tách trước

Giảm mạnh tình trạng sứt mẻ viên khi sử dụng máy cấp chuyển viên nén piFLOW®t với bẫy tách trước

Xem chi tiết
Jun 09

piGENTLE™ – giải pháp vận chuyển thực phẩm nhẹ nhàng

Nhằm đáp ứng các yêu cầu đặc biệt của thực phẩm, piGENTLE™ đảm bảo vận chuyển thực phẩm tự động và nhẹ nhàng.

Xem chi tiết
Jun 08

Điểm nạp liệu giúp tối ưu hóa việc vận chuyển bằng chân không của Piab

Vấn đề các điểm liên kết yếu nhất tại đầu nạp liệu trong hệ thống cấp liệu chân không sẽ hạn chế năng suất của nó. Điểm nạp liệu của Piab sẽ giải quyết vấn đề này

Xem chi tiết
Jun 07

Dây chuyền kín bụi nhờ vào máy cấp liệu chân không piFLOW®t với bộ phận tiền phân tách

Dây chuyền kín bụi nhờ vào máy cấp liệu chân không piFLOW®t với bộ phận tiền phân tách

Xem chi tiết
Jun 06

Thiết kế dành riêng cho việc vận chuyển loại thực phẩm dễ vỡ

Cải tiến trong việc kiểm soát dòng chảy đảm bảo vận chuyển nhẹ nhàng trong hệ thống cấp chuyển của Piab đối với hàng dễ vỡ

Xem chi tiết